Türkiye’ye Seyahat Sigortası, turistik ve ya ticari amaç ile yurtdışından Türkiye’ye seyahat edecek yabancı uyruklu kişilerin vize başvurularında kullanmak üzere gerekli olan bir sigorta ürünüdür.

Türkiye’ye seyahat eden yabancı uyruklu kişiler, vize başvurularında talep edilen seyahat sigortası ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ülkemizde kalacakları süre boyunca karşılaşacakları ani ve beklenmedik kaza ve rahatsızlıklara karşı güvence altına alınmaktadır.

Türkiye’ye Seyahat Sigortası Hangi Durumları Koruma Altına Almaktadır?

Ürün kapsamı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI TEMİNAT LİMİTLERİ
Ani Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı 30.000 EUR
Sigortalının Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati veya Nakli Kara ambulansı veya ekonomi sınıfı ulaşım bedeli
Sigortalının Taburcu Olduktan Sonra İkamet Adresine Nakli Ekonomi sınıfı ulaşım bedeli
Vefat Eden Sigortalının Nakli Sınırsız