Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.


Trafik Sigortası genellikle Kasko Sigortası ile karıştırılır. Trafik Sigortası’nın Kasko Sigortası’ndan farkı, sigortayı yaptıranın değil karşı tarafın uğrayacağı zararların karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigortadır.

Talep edilmesi durumunda tek bir poliçe ile “Trafik Sigortası” teminatı ile birlikte;

  • Artan Mali Sorumluluk (İMM),
  • Koltuk Ferdi Kaza (KFK),
  • Anadolu Hizmet – Trafik
  • Hukuksal Koruma (Taraftar ürünler hariç)
  • Anadolu Mini Onarım ve Bakım Paketi

teminatları da bir arada alınabilmektedir.

 

Buna göre Trafik Sigortası ürünlerimiz aşağıdaki alternatiflerden biri ile sunulmaktadır.

  • Ekstra Trafik Sigortası
  • Süper Trafik Sigortası
  • Sınırsız Trafik Sigortası
  • Tam Bakım Trafik Sigortası
  • Trafik Yol Yardım Sigortası
Teminatlar Trafik Sigortası Ürünlerimiz
Trafik (1) Ekstra Trafik (1) Süper Trafik (1) Sınırsız Trafik (2) Tam Bakım Trafik (3) Trafik Yol Yardım (4)
Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik Sigortası) Var Var Var Var Var Var
Artan Mali Sorumluluk - 250.000 TL 1.000.000 TL Sınırsız - -
Koltuk Ferdi Kaza - 20.000 TL 20.000 TL 20.000 TL - -
Hukuksal Koruma Var Var - - - -
Anadolu Hizmet Trafik * - - - - - Var
Anadolu Mini Onarım ve Bakım Paketi - - - - Var -

*Bu hizmet hususi otomobil, taksi, minibüs, panel/glass van tipi kamyonet ve motosiklet araç gruplarına verilmektedir.

(1)Tüm araç grupları için düzenlenebilmektedir.

(2)Kamyon, çekici, otobüs (31+) ve tanker haricindeki araçlar için düzenlenebilmektedir.

(3)Otomobil, kamyonet ve minibüsler için düzenlenebilmektedir.

(4)Otomobil, kamyonet, motosiklet, minibüs ve taksi otolar için düzenlenebilmektedir.