• KEFALET SİGORTASI KEFALET SİGORTASI

  Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir.

 • İHRACAT KREDİ SİGORTASI İHRACAT KREDİ SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile ihracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın uğrayacağı maddi zararları teminat altına alıyoruz.

 • YURT İÇİ KREDİ SİGORTASI YURT İÇİ KREDİ SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile yurt içinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararları teminat altına alıyoruz.

 • ANADOLU SİGORTA TİCARİ SİBER GÜVENLİK PAKET POLİÇESİ ANADOLU SİGORTA TİCARİ SİBER GÜVENLİK PAKET POLİÇESİ

  Bu ürünümüzle sigortalılarımızın bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, idari para cezaları, siber fidye hasarlar ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçemizdeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

 • BİREYSEL SİBER GÜVENLİK SİGORTASI BİREYSEL SİBER GÜVENLİK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile kişilerin siber dünyada karşılaştıkları ve bireysel siber güvenliklerini ihlal eden durumlar karşısında almaları gereken önlemlere ilişkin yönlendirme ve destek sağlanmaktadır. Ayrıca www.anadolusiberguvenlik.com.tr adresi üzerinden 7/24 yapılacak tarama ile sigortalılarımızın kişisel verilerinin siber dünyada kötü amaçlı kullanımının tespitine yönelik izlenmesi sağlanmaktadır.