• GEMİ TAMİRCİLERİ SORUMLULUK GEMİ TAMİRCİLERİ SORUMLULUK

  Bu ürünümüz ile gemi tamircilerinin sorumluluğuna bırakılmış iskelede ya da kızaktaki gemiler ile kontrolünde bulunan üçüncü şahıslara ait değerlerde meydana gelebilecek hasarlar ve üçüncü şahısların mallarına gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alıyoruz.

 • LİMAN ve TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUK LİMAN ve TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUK

  Bu ürünümüz ile liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alıyoruz.

 • MARİNA ve ÇEKEK YERLERİ İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI MARİNA ve ÇEKEK YERLERİ İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile marina/çekek yeri işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin, faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 • DEPOCU YASAL SORUMLULUK DEPOCU YASAL SORUMLULUK

  Bu ürünümüz ile üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu söz konusu emtiada oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumlulukları teminat altına alıyoruz.

 • NAKLİYAT ARACISI SORUMLULUK NAKLİYAT ARACISI SORUMLULUK

  Bu ürünümüz ile sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olunan aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 • YURT İÇİ NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTASI YURT İÇİ NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile kapalı kasa araçlarla yurt içinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların emtialarının taşınması sırasında, malın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 • ULUSLARARASI NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTASI ULUSLARARASI NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları teminat altına alıyoruz.

 • TEKNE REHİNLİ ALACAKLI SİGORTASI TEKNE REHİNLİ ALACAKLI SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile deniz araçlarının satın alınmasına finansman sağlayan banka ve finans kuruluşlarının, yaşanabilecek belirli risklerin yaratacağı zararlarının karşılanması için teminat sağlanmaktadır.

 • TEKNE YAT/İNŞA SİGORTASI TEKNE YAT/İNŞA SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için teminat veriyoruz

 • BALIKÇI TEKNELERİ SİGORTASI BALIKÇI TEKNELERİ SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile boyu 2,5 metreden büyük olan ve ticari olarak balık avlama ruhsatına sahip tekneler ile bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, denizde ya da çekek yerinde teminat altına alıyoruz.

 • TEKNE KİRA KAYBI SİGORTASI TEKNE KİRA KAYBI SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile teknenin, -Tekne & Makine sigortasının şirketimizce temin edilmesi durumunda- sigorta teminatı kapsamında oluşan bir hasar sonucu ortaya çıkan kira veya kazanç kaybını güvence altına alıyoruz.

 • TEKNE HARP ve GREV SİGORTASI TEKNE HARP ve GREV SİGORTASI

  Bu ürünümüz ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelerin Tekne ve Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler gibi rizikolar sonucu zarar görmelerini teminat altına alıyoruz.